Ekonomiprogrammet

För dig som är intresserad av ekonomi och juridik nationellt och internationellt.

Du får goda kunskaper om företagande och rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. 

På båda inriktningarna får du i årskurs 3 omsätta teoretiska kunskaper i praktiken. Tillsammans med kurskamrater driver du eget företag inom Ung företagsamhet (UF). I ditt företagande har du stöd av en erfaren rådgivare bland annat genom skolans samarbete med Rotary Västerled.

Studierna är omväxlande genom

 • arbete i digitala ekonomiska verktyg – Visma
 • externa föreläsare från bankväsen, näringsliv och organisationer
 • kontakter med högskola, myndigheter och näringsliv
 • studiebesök som är relevanta för vald inriktning

Inriktning ekonomi

Du fördjupar dig inom ekonomi, företagande och marknadsföring. I marknadsföring utvecklar du din analytiska förmåga i marknads- och omvärldsanalys, samt lär dig strategier för marknadsföring.

Matematik 3b är en obligatorisk kurs i årskurs 3 på inriktning ekonomi.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • engelska 7, 100 poäng
 • företagsekonomi – specialisering, 100 poäng
 • marknadsföring, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Ekonomiprogrammet, ekonomi, Bromma gymnasium (pdf, 167 kB, nytt fönster)

Inriktning ekonomi - profil matematik

Profil matematik är till för dig som är intresserad av matematik och som vill kombinera detta med studier inom ekonomi. Det finns idag en efterfrågan från arbetsmarknaden på matematisk och statistisk kompetens inom ekonomi och nationalekonomi.

Du läser kursen Matematik 4 under din gymnasieutbildning.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • engelska 7, 100 poäng
 • företagsekonomi – specialisering, 100 poäng
 • matematik 4, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Ekonomiprogrammet, ekonomi, profil matematik, Bromma gymnasium (pdf, 141 kB, nytt fönster)

Inriktning juridik

Inriktning juridik ger dig fördjupade kunskaper inom juridik. Du tränas i att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du läser filosofi och en kurs mer i psykologi än på inriktning ekonomi.

Matematik 3b är en frivillig kurs som du kan välja att läsa som individuellt val i årskurs 3.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • engelska 7, 100 poäng
 • entreprenörskap och företagande, 100 poäng
 • företagsekonomi 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Ekonomiprogrammet, juridik, Bromma gymnasium (pdf, 169 kB, nytt fönster)

Nationell idrottsutbildning

Vill du kombinera dina studier på ekonomiprogrammet med en nationell idrottsutbildning, följer du en särskild poängplan.

Programfördjupningskurser 300 poäng

Inriktning ekonomi och inriktning juridik

 • engelska 7, 100 poäng
 • idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • idrottsspecialisering 2, 100 poäng

Inriktning ekonomi, profil matematik

 • matematik 4, 100 poäng
 • idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • idrottsspecialisering 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Ekonomiprogrammet, ekonomi – nationell idrottsutbildning, Bromma gymnasium (pdf, 170 kB, nytt fönster)

Poängplan 2022/2025: Ekonomiprogrammet, juridik – nationell idrottsutbildning, Bromma gymnasium (pdf, 171 kB, nytt fönster)

Poängplan 2022/2025: Ekonomiprogrammet, ekonomi, profil matematik– nationell idrottsutbildning, Bromma gymnasium (pdf, 217 kB, nytt fönster)

Uppdaterad