Det här är Bromma gymnasium

Bromma gymnasium präglas sedan 1937 av kunskap, gemenskap och idrott. Kreativitet, engagemang och höga målsättningar ger dig rätt förutsättningar för din framtid. Vi är en av Sveriges största UF-skolor och har nationell idrottsutbildning inom fotboll och basket.

 

Bromma gymnasium har under de senaste åren byggts ut med en ny skolbyggnad och en större matsal och är en av Stockholms största gymnasium.

Närmiljön

Skolan ligger mitt i Brommas villakvarter.  Stora Mossens IP ligger alldeles intill. 

 • Skolgården är stor och har gott om plats.
 • Basketplan och volleybollplan finns på baksidan av matsalen.
 • Skolan är omgiven av grönområden.

Lokaler

Skolmiljön är viktig för lärande och välmående. Här finns ljusa lokaler med stora fönster och grönska utanför. Utrymme för studier och umgänge i finns  i caféet, i skolbiblioteket och vid studieplatser i trapphus och korridorer.

Vi har

 • skolrestaurang och populärt café med spel och aktiviteter
 • två stora idrottshallar, gym och tillgång till Stora Mossens IP
 • bibliotek med brett sortiment av litteratur och plats för studier
 • välutrustade laborationssalar för naturvetenskapliga ämnen
 • bild- och musiksalar med bildmaterial och instrument
 • aula för 1000 åhörare.

Bromma Skol IF

Bromma Skol IF är skolans största förening. Skolan deltar i flera turneringar i bland annat fotboll och innebandy. Som medlem i Bromma Skol-IF kan du använda idrottslokalerna efter skoltid.

Lärare och personal

Lärare samarbetar med varandra och med skolans övriga personal. Du och alla elever ska trivas, känna dig trygg, utvecklas och kunna nå sina studiemål. Här finns

 • kreativa och engagerade lärare som ser och hjälper dig
 • elevhälsan som stödjer både lärare och elever i arbetet

Elevhälsa

Du kan alltid vända dig till dina lärare, din mentor eller elevhälsan för att få stöttning. Här finns

 • kuratorer
 • skolsköterskor
 • specialpedagoger
 • studievägledare.

Vi arbetar alla för ditt välmående och din framgång i dina studier.

Uppdaterad