Kunskap och gemenskap

Målmedvetenhet, höga ambitioner och goda resultat är lika viktigt som gemenskap och trivsel.

Balansen mellan höga krav, studier och god mental hälsa är viktig.

Kunskap

Du undervisas av legitimerade och engagerade lärare.  

Varje lärare utvecklar och varierar sin undervisning med olika pedagogiska metoder. 

Samarbeten

För att ditt lärande ska bli så verklighetsanknutet som möjligt samarbetar vi med företag, högskolor och organisationer. Vi bjuder in föreläsare och gör studiebesök.

Internationella kontakter

Bromma gymnasium är en ackrediterad ERASMUS-skola och vi samarbetar med skolor runt om i Europa. Vi deltar även i EU:s program för ambassadörskolor.

Gemenskap

På rasterna kan du spela schack, kortspel och biljard i caféet. På Stora Mossens IP, basket- och volleybollplanen vid skolan, kan du spela basket och fotboll under och efter skoltid.

Vi och elevkåren ordnar även flera skolgemensamma aktiviteter för att främja gemenskap och samhörighet.

  • Teambuilding
  • Brommakampen

Aktiviteter och föreningar

På Bromma gymnasium finns olika aktiviteter och föreningar som du kan delta i till exempel

  • Bromma schackförening
  • Bromma musikförening
  • Bromma sällskapsspel
  • Bromma gymnasium elevkår

Bromma Skol IF

Idrottsföreningen Bromma IF är mycket aktiv. Ordnar bollspel, träning och deltar i distriktsmästerskap i olika grenar.

Blir du medlem i Bromma Skol IF har du tillgång till gym och idrottslokaler efter skoltid.

Uppdaterad