Skolbiblioteket

I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. Skolbiblioteket är, tillsammans med dina lärare, din viktigaste resurs.

Här kan du plugga eller koppla av. Du får tips för projektarbeten och för källhänvisningar. I skolbiblioteket lånar du de läroböcker du behöver i ditt skolarbete.

Du har tillgång till

  • aktuell skön- och facklitteratur
  • databaser
  • tidningar
  • tidskrifter
  • uppslagsverk, både på svenska och engelska.

Vi hjälper till med informationssökning och ger dig tips på vad du kan läsa i dina studier. Vi kan även låna böcker från universitet och högskolor.

Du som har läs- och skrivsvårigheter eller som är en ovan läsare får särskild service.

Du är alltid välkommen att ge förslag på vad vi kan köpa in till skolbiblioteket.

Öppettider

Måndag 09:00–17:00
Tisdag 09:00–15:00
Onsdag 09:00–17:00
Torsdag 09:00–17:00
Fredag 09:00–15:00

Uppdaterad