Byta till Bromma gymnasium

Du som vill söka och byta till Bromma gymnasium till årskurs 2 eller 3 anmäler ditt intresse.

Om du ska börja årskurs 2 eller 3 på en annan skola, men vill byta till Bromma gymnasium, anmäler du ditt intresse till oss.

Så här går det till

  • Vi kontaktar dig per telefon eller med e-post om vi får en ledig plats.
  • Vi bedömer hur väl din studieplan matchar det program du söker hos oss.
  • Vi bedömer dina betyg i de gymnasiekurser du redan läst.

Skolor planerar olika

Gymnasieskolorna planerar sina program lite olika. Dina avslutade och pågående kurser kan inte skilja sig för mycket från våra poängplaner.

Är skillnaden för stor avråder vi från skolbyte. Ett byte kan innebära en risk att du inte klarar din gymnasieexamen.

Uppdaterad