Inriktning ekonomi

Du fördjupar dig inom ekonomi, företagande och marknadsföring.

I marknadsföring utvecklar du din analytiska förmåga i marknads- och omvärldsanalys, samt lär dig strategier för marknadsföring.

Matematik 3b är en obligatorisk kurs i årskurs 3 på inriktning ekonomi.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • engelska 7, 100 poäng
  • företagsekonomi – specialisering, 100 poäng
  • marknadsföring, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2026: Ekonomiprogrammet, ekonomi, Bromma gymnasium (pdf)

Uppdaterad