Inriktning ekonomi – profil matematik

Profil matematik är till för dig som är intresserad av matematik och som vill kombinera detta med studier inom ekonomi.

Det finns idag en efterfrågan från arbetsmarknaden på matematisk och statistisk kompetens inom ekonomi och nationalekonomi.

Du läser kursen Matematik 4 under din gymnasieutbildning.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • engelska 7, 100 poäng
  • företagsekonomi – specialisering, 100 poäng
  • matematik 4, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2026: Ekonomiprogrammet, ekonomi, profil matematik, Bromma gymnasium (pdf)

Uppdaterad