Inriktning juridik

Inriktning juridik ger dig fördjupade kunskaper inom juridik.

Du tränas i att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du läser filosofi och en kurs mer i psykologi än på inriktning ekonomi.

Matematik 3b är en frivillig kurs som du kan välja att läsa som individuellt val i årskurs 3.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • engelska 7, 100 poäng
  • entreprenörskap och företagande, 100 poäng
  • företagsekonomi 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2026: Ekonomiprogrammet, juridik, Bromma gymnasium (pdf)

Uppdaterad