Ungdomar som samtalar i ett klassrum

Språkintroduktion

Här får du som nyss kommit till Sverige fokusera på svenska samtidigt som du läser de ämnen du behöver för att komma vidare i studier.

Språkintroduktion vänder sig till dig som är 16–20 år. Du får en individuellt anpassad studieplan utifrån dina tidigare betyg, kunskaper och personliga förutsättningar. Din studieplan kan förändras under läsåret för att du ska kunna nå dina mål. Undervisningen sker med engagerade, kunniga och legitimerade lärare.  

Språkintroduktion på Bromma gymnasium

På vår skola är du en del av sammanhanget i en stor skola med ungefär 1450 elever. På språkintroduktion går ungefär 75 elever.  

Här hos oss får du

 • en mentor som handleder dig i dina studier
 • undervisning tillsammans med din klass de flesta ämnen
 • undervisning i engelska och matematik i blandade grupper
 • möjlighet att läsa vissa av skolans kurser i individuella val
 • varierad undervisning när det gäller innehåll, metodik och examinationsformer.

Lokaler

Skolan har ljusa lokaler med stora fönster och grönska utanför. Du kan sitta och plugga och umgås med andra i caféet, skolbiblioteket och vid studieplatser i trapphus och korridorer. Du som går språkintroduktion har de flesta lektioner i ett hemklassrum.

Vi har också

 • skolrestaurang och populärt café med spel och aktiviteter
 • två stora idrottshallar, gym och tillgång till Stora Mossens IP
 • bibliotek med brett sortiment av både svensk och utländsk litteratur
 • välutrustade laborationssalar för naturvetenskapliga ämnen
 • bild- och musiksalar med bildmaterial och instrument.
   

En vanlig dag

Du och din klass följer ett schema med lektioner som är ungefär en timme långa. Dina lektioner börjar vid halv nio och slutar vid tretiden. Målet med dina studier är att du ska bli behörig till vidare studier eller få kunskaper så att du kan gå ut i arbetslivet.

Ämnen och kurser du kan studera 

Du läser grundskoleämnen som du inte har betyg i sedan tidigare, men det finns även möjlighet att läsa några gymnasiekurser.

Grundskoleämnen

 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • NO-ämnen
 • SO-ämnen
 • Teknik
 • Idrott, musik och bild

Gymnasiekurser

 • Ma 1b
 • Engelska 5
 • Vissa individuella val 

Nästa steg

Om du uppnår gymnasiebehörighet kan du efter ett eller två år på språkintroduktion söka till ett nationellt program på Bromma gymnasium eller på en annan gymnasieskola.

Du kan även välja att söka till ett annat introduktionsprogram, till vuxengymnasium eller att gå ut i arbetslivet.

Uppdaterad