Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som är intresserad av samhälle, språk och samspelet mellan människor och samhälle nationellt och internationellt.

Du lär dig tillämpa samhällsvetenskapliga metoder och utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och kommunikation i tal och skrift.

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du även dina språkkunskaper i franska, tyska eller spanska genom att du läser något av de språken de två första åren.

Ung företagsamhet

Under det sista året tillämpar du dina erfarenheter och kunskaper i projektform genom att tillsammans med kurskamrater driva eget företag med inriktning socialt entreprenörskap genom Ung företagsamhet (UF).

Skolan har ett samarbete med Raoul Wallenberg Academy. Du kan få stöd av en erfaren rådgivare.

Studierna är omväxlande genom

 • externa föreläsare
 • kontakter med högskola, myndigheter och näringsliv
 • studiebesök
 • temastudier
 • tvärvetenskapligt arbetssätt

Inriktning samhällsvetenskap

På inriktning samhällsvetenskap fördjupar du dig i geografi, historia, religion och samhällskunskap.

Du utvecklar kunskaper om hur idéer, föreställningar och materiella villkor har påverkat människors liv i olika kulturer och i olika tider.

Du utvecklar förmåga att analysera, formulera och kritiskt granska allmängiltiga problem i Sverige och omvärlden.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • engelska 7, 100 poäng
 • geografi 2, 100 poäng
 • humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Bromma gymnasium (pdf, 167 kB, nytt fönster)

Nationell idrottsutbildning

Vill du kombinera dina studier på samhällsvetenskapsprogrammet med en nationell idrottsutbildning, följer du en särskild poängplan.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
 • idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • idrottsspecialisering 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap – nationell idrottsutbildning, Bromma gymnasium (pdf, 175 kB, nytt fönster)

Uppdaterad