Inriktning samhällsvetenskap

På inriktning samhällsvetenskap fördjupar du dig i geografi, historia, religion och samhällskunskap.

Du utvecklar kunskaper om hur idéer, föreställningar och materiella villkor har påverkat människors liv i olika kulturer och i olika tider.

Du utvecklar förmåga att analysera, formulera och kritiskt granska allmängiltiga problem i Sverige och omvärlden.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • engelska 7, 100 poäng
  • geografi 2, 100 poäng
  • humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2026: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Bromma gymnasium (pdf)

Uppdaterad