Språkintroduktion

För dig som är 16–20 år och behöver utveckla dina kunskaper i svenska språket.

Språkintroduktion vänder sig till dig som är 16–20 år och behöver utveckla dina färdigheter i svenska språket och komplettera dina ämneskunskaper för att kunna studera vidare på ungdomsgymnasium, vuxengymnasium eller gå vidare ut i arbetslivet.

Utifrån dina tidigare betyg, kunskaper och personliga förutsättningar får du en individuellt anpassad studieplan.

  • Du följer din individuella studieplan och studerar på heltid i högst 3 år
  • Du har en mentor som handleder dig i dina studier
  • Din garanterade undervisningstid är 23 timmar i veckan
  • Undervisningen sker med engagerade, kunniga och erfarna lärare
  • Undervisningen är varierande i både innehåll, metodik och examinationsformer
  • Skolans elevhälsoteam finns som stöd vid behov.

Nästa steg

Om du uppnår gymnasiebehörighet kan du redan efter ett år på språkintroduktion söka till ett nationellt program på Bromma gymnasium eller på en annan gymnasieskola.

Du kan även välja att söka till ett annat introduktionsprogram, till vuxengymnasium eller att gå ut i arbetslivet.

Uppdaterad