Inriktning design- och produktutveckling

Inriktning design- och produktutveckling ger dig möjlighet att utveckla dina tekniska och naturvetenskapliga kunskaper, samtidigt som du får arbeta kreativt och skapande.

Du lär dig grunderna inom teknisk design genom att läsa grundläggande designhistoria och lära dig om olika designstilar och materialval.

I undervisningen får du kunskap i designprocessens olika områden där ergonomiska, estetiska, etiska och funktionella perspektiv är särskilt viktiga.

Studierna är omväxlande. Du får

  • skissa, ta fram bilder och ritningar, samt designa produkter
  • skapa modeller i olika material och tekniker för att gestalta designidéer
  • skapa modeller i CAD-programmet Solidworks och skriva ut i 3D-skrivare
  • skapa prototyper utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet
  • göra studiebesök inom teknik- och designområdet

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Bild och form 1a2, 50 poäng
  • CAD 2, 50 poäng
  • Engelska 7, 100 poäng
  • Fysik 2, 100 poäng
  • Teknikspecialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2026: Teknikprogrammet, design och produktutveckling, Bromma gymnasium (pdf)

Uppdaterad