Inriktning naturvetenskap

På inriktning naturvetenskap fördjupar du dig i naturkunskap, fysik, biologi och kemi.

På inriktning naturvetenskap lär du dig om

  • livets villkor och sammanhang i naturen
  • fysikaliska fenomen och skeenden
  • biologiska och kemiska processer.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • engelska 7, 100 poäng
  • naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Bromma gymnasium (pdf, 300 kB, nytt fönster)

Uppdaterad