Inriktning naturvetenskap

På inriktning naturvetenskap lär du dig bland annat om livets villkor och sammanhang i naturen, det vill säga hur människor, djur och natur lever i symbios och är beroende av varandra för att överleva.

Du får också kunskap om fysikaliska fenomen och skeenden, samt om biologiska och kemiska processer.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • engelska 7, 100 poäng
  • naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2026: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Bromma gymnasium (pdf)

Uppdaterad