Nationell idrottsutbildning

Vill du kombinera dina studier på samhällsvetenskapsprogrammet med en nationell idrottsutbildning, följer du en särskild poängplan.

Programfördjupningskurser 300 poäng

Du fördjupar dig inom

  • humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • idrottsspecialisering 1, 100 poäng
  • idrottsspecialisering 2, 100 poäng.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2026: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap – nationell idrottsutbildning, Bromma gymnasium (pdf)

Uppdaterad