Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Ann-Sofie Petersson

Telefon
Telefon 08-508 49 408
E-post
E-post ann-sofie.petersson@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Johanna Haverdahl

Telefon
Telefon 08-508 494 23
E-post
E-post johanna.haverdahl@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Helena Ahlin Abarca

Telefon
Telefon 08-508 494 37
E-post
E-post abarca.helena.ahlin@edu.stockholm.se

Uppdaterad