Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Skolsköterska

Cecilia Eiderbrant

Telefon
Telefon 08-508 494 08
E-post
E-post cecilia.eiderbrant@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Johanna Haverdahl

Telefon
Telefon 08-508 494 23
E-post
E-post johanna.haverdahl@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Helena Ahlin Abarca

Telefon
Telefon 08-508 494 37
E-post
E-post abarca.helena.ahlin@edu.stockholm.se

Uppdaterad