Inriktning naturvetenskap – profil medicin

Profil medicin är speciellt tänkt för dig som drömmer om att jobba med medicin, exempelvis läkare eller biomedicinsk analytiker.

Du läser naturvetenskapsprogrammets kurser i matematik och naturvetenskap, men med ett extra fokus på

  • hälsa
  • människokroppens funktion
  • läkemedelskemi.

I årskurs 3 läser du två fördjupningskurser med relevans för fortsatta studier inom medicin.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • bioteknik, 100 poäng
  • medicinsk kemi (naturvetenskaplig specialisering), 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023-2026, Naturvetenskapsprogrammet, medicin, Bromma gymnasium (pdf)

Uppdaterad